Bulklastning av containrar

Bulklastning av containrar

Omfattande erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av att lasta fartygscontainrar med bulkprodukter, där containern är utrustad med en container in-liner.

Container-bulklastare

Vi erbjuder två typer av Container Bulk Loader – CBL 300–20 och CBL 330–20 för 20-fotscontainrar och CBL 300–40 för 40-fotscontainrar.

Den unika CBL är idealisk för lastning av torra bulkvaror i containrar och bulkcontainrar. Produkter som fiskmjöl, malt, spannmål, djurfoderpellets, soja, korn, spannmål, mjöl, frön, socker, pulver, stärkelse, pellets, plastgranulat, kiseldioxid och andra liknande produkter kan lastas i 20 eller 40 fots containrar mycket effektivt och optimalt ända upp till taket.

Sju huvudsakliga fördelar med EHCOLO CBL

  • Detta system skadar inte linern jämfört med andra system.
  • Mycket lite damm
  • Automatiskt styrd lastningsrörelse i sidled = optimal fyllning.
  • Joystick fjärrstyrd vertikal rörelse av utmatningen = optimal fyllning.
  • Lätt att flytta med till exempel en gaffeltruck.
  • Matningstratt för enkel anslutning till en bälgmatare eller annat kundspecifikt matningssystem.
  • Utförande i mjukt stål eller rostfritt stål.
  • Kapacitet: en 20 eller 40 fots container på 15 – 25 minuter.

Titta på våra videor eller besök företagets kontaktsida