Hållbarhet

Hållbarhet

EHCOLO innovation och design för en hållbar framtid

Som en ledande tillverkare av förpackningsmaskiner ser vi till att våra maskiner tillverkas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Det innebär att varje avdelning i vår produktionsanläggning och varje medarbetare bidrar till att minimera miljöpåverkan. Våra tre nyckelord är Remove, Reduce och Recycle.

Att ha detta i åtanke när vi konstruerar och tillverkar våra maskiner ger direkt effekt på ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. 

EHCOLOs långsiktiga ekonomiska engagemang är välkänt av våra kunder, men våra maskiner och system blir bara hållbara i ekonomiska termer om vi ständigt optimerar våra produktions- och serviceprocesser tillsammans med kundfördelarna.

Uptimize cost effiency

Think quality

Machine life
cycle

Think quality

Operating and maintenance cost

Think quality

Energy comsumption during operation

Think quality

Nu får vi all vår fabrikskraft och mer från solpaneler monterade på våra tak. 

Production-based energy comsumption

Think quality

Material consumption, waste, emissions from operations

Think quality

Operation-based energy consumption

Think quality

Packaging, transportation, disposal

Think quality

Miljöengagemang ligger i vårt blod

 

EHCOLO kommer att fortsätta sin produktion under många år framöver och därför måste vi skapa de nödvändiga förutsättningarna redan idag. Miljöengagemang ligger i vårt blod. De naturresurser som används är knappa och måste därför användas med försiktighet. EHCOLO arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen i våra maskiner och anläggningar. Vårt mål är att minimera avfall och logistisk komplexitet.

Vi har ett särskilt ansvar för miljön

 

Som ett framgångsrikt familjeföretag har vi ett särskilt ansvar för vårt team, våra kunder och våra partners. Och för miljön, samhället och de regioner som omger våra anläggningar och som vi är knutna till sedan många år tillbaka.

Våra medarbetare, deras kunnande och deras engagemang är det som kännetecknar oss och gör oss starka. Vi ser människorna bakom prestationerna, uppskattar dem och främjar deras utveckling med hjälp av ett omfattande utbud av utbildningserbjudanden, genom att behandla varandra med respekt och med intensiva åtgärder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På så sätt kan vi sätta mycket i rörelse – och forma den framtid som vi vill se.

Training and education standards

Think quality

Development for the region

Think quality

Health and safety standards

Think quality

Working
conditions

Think quality

Titta på våra videor eller besök företagets kontaktsida

Vi bryr oss om miljön

Klimatförändringarna är en av vår tids mest angelägna frågor där vi anser att företagen har en nyckelroll att spela. Vi bryr oss om miljön och det är därför vi har varit innovativa och tänkt grönt när vi utvecklat våra maskiner.

På Ehcolo har vi ambitionen att proaktivt implementera teknik, baserad på de senaste innovationerna, för att uppnå lägsta möjliga koldioxidavtryck för vår utrustning. Vi kommer kontinuerligt att utveckla nya lösningar och tekniker.

Läs mer om gröna förpackningar.