Gröna förpackningar

Gröna förpackningar

Vi bryr oss om miljön

Klimatförändringarna är en av vår tids mest angelägna frågor där vi anser att företagen har en nyckelroll att spela. Vi bryr oss om miljön och det är därför vi har varit innovativa och tänkt grönt när vi utvecklat våra maskiner.

På Ehcolo har vi ambitionen att proaktivt implementera teknik, baserad på de senaste innovationerna, för att uppnå lägsta möjliga koldioxidavtryck för vår utrustning. Vi kommer kontinuerligt att utvecklas i takt med att nya lösningar och tekniker dyker upp.

Vad gör Ehcolo grönt och hållbart?

Sedan 2009 har vi kontinuerligt strävat efter att göra våra maskiner mer och mer energieffektiva. Alla mekaniska delar har omarbetats och energieffektiviteten har införlivats i våra välbeprövade och robusta originaldesigner. Ytor med högt luftmotstånd har teflonbelagts. Kullager med låg friktion i alla rörliga leder. Viktminskning genom antingen design eller materialbyte till aluminium på rörliga delar. Ineffektiva luftcylindrar har ersatts med elektriska ställdon; om detta har varit fysiskt möjligt. Växelmotorer har uppdaterats för att uppfylla de högsta internationella standarderna för effektivitet.

”Idag är vi på god väg att bli den ledande tillverkaren av pallastare, när det gäller låg energiförbrukning och naturligtvis också när det gäller bästa möjliga kvalitet”Ole Andersen, VD för Ehcolo.

Vad gör Ehcolo grönt och hållbart?

Sedan 2009 har vi kontinuerligt strävat efter att göra våra maskiner mer och mer energieffektiva. Alla mekaniska delar har omarbetats och energieffektiviteten har införlivats i våra välbeprövade och robusta originaldesigner. Ytor med högt luftmotstånd har teflonbelagts. Kullager med låg friktion i alla rörliga leder. Viktminskning genom antingen design eller materialbyte till aluminium på rörliga delar. Ineffektiva luftcylindrar har ersatts med elektriska ställdon; om detta har varit fysiskt möjligt. Växelmotorer har uppdaterats för att uppfylla de högsta internationella standarderna för effektivitet.

”Idag är vi på god väg att bli den ledande tillverkaren av pallastare, när det gäller låg energiförbrukning och naturligtvis också när det gäller bästa möjliga kvalitet” – Hans Andersen, VD för Ehcolo.

Alla asynkronmotorer har för närvarande Premium Efficiency Class IE3, vilket är den bästa standard som finns tillgänglig idag. På alla axlar för positionering använder vi SEW-servomotorer, som ligger bortom de internationella effektivitetsstandarderna eftersom inga standarder ännu uppfyller den låga energiförbrukningen från dessa motortyper. Ultra-Premium Efficiency Class IE4 är för närvarande under utarbetande, och vi ser fram emot vad detta kan erbjuda oss i form av framtida förbättringar. Vårt styrsystem är det bästa i sin klass, med alla motorer som körs på AcoposMulti servokontrollsystem från B&R/ABB.

Alla motorer drivs av detta system, som säkerställer mjuk start och stopp av alla rörelser, vilket bidrar till längre mekanisk livslängd och lägsta energiförbrukning. För komplexa maskiner där rörelser utförs i följd frigörs ofta kinetisk energi i bromsmotstånden i form av värme. Genom att ansluta ACOPOSmulti servoenheter via DC-bussen kan upp till 30% av den energi som används för rörelser sparas. Bromsenergin lagras i kondensatorer och görs senare tillgänglig för acceleration. Bromsenergin återanvänds av andra motorer och minskar energiförbrukningen med upp till 20% jämfört med system utan regenereringsmöjligheter, vilket bidrar till en säkrare och hälsosammare miljö och ekonomi.

Användaren tjänar inte bara på effektiv energianvändning, utan också på ett svalare styrskåp eftersom värmen från resistorerna reduceras kraftigt. Mätningarna på våra pallastare har visat att vi sparar 20% energi enbart tack vare AcoposMulti-systemet.

Läs mer om alla fördelar med att investera i en pallastare från Ehcolo.

Titta på våra videor eller besök företagets kontaktsida

Styrning från var som helst

Våra maskiner har utvecklats för att kunna övervakas och styras från var som helst i världen, vilket innebär att vi på distans kan utföra diagnosarbete eller uppdatera en programvara på maskinerna. Detta görs för att göra allt så effektivt som möjligt för din verksamhet utan driftstopp. Den största fördelen är att vi får dig att känna att vi är tillsammans på samma plats utan att behöva resa. Det gör oss grönare och är bättre för miljön.